​Unga missbrukare ska få bättre hjälp

2017-02-28 Pressmeddelande

Region Uppsala ska utreda förutsättningarna för att införa mottagningar för barn och unga med risk för missbruk, enligt en modell som kallas Mini-Maria. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag.

 

– För att hjälpa barn och unga med missbruksproblem behöver samhället gå in så tidigt som möjligt med sitt stöd och engagemang. Vi vill undersöka möjligheten att införa Mini-Marior i Region Uppsala på samma sätt som finns på flera andra håll i landet. Det är viktigt att vi sätter barnen och ungdomarnas behov främst så de får de bästa förutsättningarna till en god livskvalitet, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Mini-Maria är en öppenvårdsverksamhet och vänder sig till barn och unga som har eller riskerar att utveckla missbruk samt deras anhöriga. Verksamheten bedrivs normalt i samverkan med psykiatrin och länets kommuner.

 

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55
Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 072-141 49 54

Läs om övriga beslut som togs vid sjukhusstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 28 februari

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51