Ny neonatalavdelning föreslås

2017-01-31 Pressmeddelande

En ny neonatalavdelning ska byggas vid Akademiska sjukhuset. Det föreslår sjukhusstyrelsen.

­– Det saknas vårdplatser för tidigt födda barn i hela landet. Det här är en viktig framtidssatsning som ger trygghet för föräldrar och deras barn och samtidigt en bättre arbetsmiljö för personalen, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Intensivvårdsavdelningen för nyfödda vårdar nyfödda barn som föds för tidigt eller på annat sätt är sjuka och behöver behandling efter födseln. De nuvarande lokalerna är trånga och har för få intensivvårdsplatser, vilket gör att flera svårt sjuka patienter har fått hänvisas till andra regionsjukhus.

Enligt förslaget ska en ny neonatalavdelning byggas med 30 enkelrum med plats för både det nyfödda barnet och föräldrarna. Avdelningen utformas med separata flöden för personal och föräldrar, vilket minskar risken för smittspridning och ger förbättrad sekretess.

Investeringskostnaden för den nya avdelningen beräknas till 254 miljoner kronor.

Sjukhusstyrelsen beslutade att föreslå att projektet går vidare till programarbete och att investeringen får göras. Ärendet kommer att tas upp i regionstyrelsen. Det slutliga beslutet om en ny neonatalavdelning kommer att fattas av regionfullmäktige.

(M), (L), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att ärendet skulle återremitteras och att en förstudie med ytterligare kostnadsberäkningar ska genomföras.

Ytterligare information:

Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55
Erik Normann, sektionschef neonatalogi, Akademiska sjukhuset, tel 018-611 96 28

Läs om övriga beslut som togs vid sjukhusstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 31 januari

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51