Positivt resultat för Region Uppsala

2017-01-24 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer att göra ett positivt resultat på 357 miljoner kronor för 2016, vilket är 105 miljoner kronor bättre än budgeterat.

– Vi har lyckats vända den ekonomiska utvecklingen. Nu finns förutsättningar för att kunna stärka hälso- och sjukvården och minska vårdköerna, säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

De preliminära bokslutssiffrorna presenteras vid regionstyrelsens sammanträde idag. Börje Wennberg lyfter fram arbetet med kostnadsanpassningar vid Akademiska sjukhuset som en bidragande orsak till den förbättrade ekonomin. Sjukhuset väntas göra ett resultat på minus 38 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor bättre än det budgeterade underskottet på minus 100 miljoner kronor.

– Sjukhuset har i stort sett nått en budget i balans. Man har skapat ordning och reda i ekonomin och styrningen och det har gett resultat, det skapar ett utrymme för att göra satsningar, inte minst för att korta vårdköerna, säger Börje Wennberg.

Samtidigt betonar han att Region Uppsala även fortsatt måste hålla en stram ekonomi med stor kostnadsmedvetenhet.

– Vi står inför några tuffa år fram över, med kraftigt ökade kostnader för pensioner och ökade kostnader till följd av de fastighetsinvesteringar som nu görs, ett växande län kräver investeringar i nya och moderna sjukvårdsfastigheter, vi har även många gamla lokaler som är i stort behov av renovering Allt detta måste inrymmas i budgeten.

Nettokostnadsökningen under 2016 låg på 3,8 procent, vilket är lägre än budgeterade 4,3 procent. Den förbättrade nettokostnadsutvecklingen beror framför allt på ökade riks- och regionintäkter.

Hela årsredovisningen läggs fram vid regionstyrelsens sammanträde den 21 mars.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionsstyrelsens sammanträde den 24 januari i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionstyrelsen 24 januari


Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51