​​Region Uppsala föreslås ta över sjukvårdsrådgivning i egen regi

2017-01-30 Pressmeddelande

Region Uppsala ska enligt ett förslag ta över rådgivningen på telefon via 1177 Vårdguiden i egen regi.

– Vi vill stärka 1177 som en viktig del i första vårdkontakten för att säkerställa bästa möjliga vård, rådgivning och stöd med god tillgänglighet i fokus. Genom att själva driva verksamheten kan vi underlätta samverkan med primärvården och andra delar i vårdkedjan och på ett bättre sätt knyta ihop den med vårt e-hälsoarbete, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Idag är sjukvårdsrådgivningen via telefon en upphandlad tjänst, som sköts av företaget MedHelp Care Uppsala AB. Enligt ett förslag som läggs fram vid vårdstyrelsens nästa sammanträde ska det befintliga avtalet förlängas fram till den sista februari 2018. Därefter ska rådgivningen drivas av Primärvården inom Region Uppsala.

– 1177 Vårdguiden har fått en allt mer central roll i svensk hälso- och sjukvård och antalet samtal har ökat kraftigt under senare år. Det är en samhällsviktig tjänst och det är naturligt att vi som huvudman för hälso- och sjukvården tar det fulla ansvaret. Det gör man redan i de allra flesta landsting och regioner i landet. Det är bara en handfull som har upphandlat tjänsten, säger Malena Ranch.

Idag arbetar cirka 45 personer vid sjukvårdsrådgivningen i Uppsala län. Dessa kommer enligt förslaget att erbjudas att gå över till anställning hos Primärvården i Region Uppsala.

Vårdstyrelsen fattar beslut i frågan vid sitt sammanträde den 6 februari.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51