Region Uppsala säljer centrala fastigheter

2017-01-09 Pressmeddelande

Region Uppsala avser att sälja fastigheterna på Slottsgränd i Uppsala, som tidigare inrymde bland annat ledningskontoret för dåvarande landstinget. I dagarna undertecknades köpekontraktet med fastighetsutvecklingsbolaget Tobin Properties AB. Priset uppgår till 225 miljoner kronor.

 

– Vi är mycket nöjda med affären. Det här är pengar som kommer väl till pass med tanke på de stora investeringar som vi gör inom sjukvården, säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

I köpet ingår tre fastigheter: Fjärdingen 27:5, Fjärdingen 27:6 och Fjärdingen 29:1. Där står idag flera hus som använts till bostäder, kontor och konferenslokaler.

Kontraktsskrivningen innebär att Region Uppsala och köparen har en överenskommelse. Men flera steg återstår innan försäljningen är helt klar. I fastigheten som har ett bostadshus har ett 20-tal hyresgäster bildat en bostadsrättsförening. Föreningen har så kallad hembudsrätt, vilket innebär att föreningen har rätt att köpa fastigheten om man lägger ett lika högt bud som det nu aktuella budet. Föreningen har upp till sex månader på sig att genomföra en sådan affär.

Försäljningen ska också formellt godkännas av regionstyrelsen.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14
Johan Edstav (MP), fastighets- och servicenämndens ordförande, tel 070-611 07 77
Erik Karlin, VD Tobin Properties AB, tel 070-420 44 33

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51