Tidplan för övertagande av sjukvårdsrådgivning står fast

2017-01-31 Pressmeddelande

Tidplanen för förslaget att Region Uppsala ska ta över sjukvårdsrådgivningen i egen regi ligger fast. Det innebär att övertagandet föreslås ske den 1 mars 2018.

Det har förekommit uppgifter om att avtalet med MedHelp Care Uppsala AB skulle ha förlängts och att det därmed finns hinder för att Region Uppsala ska kunna ta över driften som planerat.

Vid närmare kontroll har det visat sig att något sådant skriftligt avtal inte finns. Det avtal som finns mellan Region Uppsala och leverantören löper enligt Region Uppsalas uppfattning ut den 30 november 2017. Enligt förslaget ska avtalet förlängas med tre månader till den 28 februari 2018. Därefter tas driften över av Primärvården inom Region Uppsala.

­- Vi är måna om att få en smidig och säker övergång i samarbete med MedHelp, säger Jens Larsson, chefsjurist vid Region Uppsala.

Vårdstyrelsen fattar beslut om driften av sjukvårdsrådgivningen den 6 februari.

Ytterligare information:
Jens Larsson, chefsjurist Region Uppsala, tel 070-611 01 79

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51