Cyberattack mot Region Uppsala påverkar tekniska system – ingen påverkan på patientsäkerheten

2017-07-06 Pressmeddelande

Region Uppsala har drabbats av en cyberattack och störningar förekommer över hela länet. Viruset är ett så kallat utpressningsvirus som försöker att låsa och kryptera filerna i datorer. Något viruset åtminstone ännu inte har lyckats med, inga filer har krypterats, men det skapar störningar.

Cyberattacken påverkar de fastighetssystem som reglerar ventilation, värme och kyla. Drift och teknik arbetar för att komma till rätta med störningarna och prioriteringar görs utifrån vilka system som är viktigast för den kritiska vårdverksamheten.

Patientsäkerheten bedöms inte vara hotad och inga operationer är inställda. Felsökning och uppdateringar pågår för närvarande dygnet runt. Detta arbete kommer att pågå så länge som det behövs.

Ytterligare information:

Tekniska frågor: Per Foyer, IT-säkerhetsspecialist, 018-611 98 12

Medicinska frågor: Göran Günther, chefsläkare, 018-611 56 56

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19