Patientkallelser gick till fel mottagare

2017-07-28 Pressmeddelande

Ett 50-tal kallelser till patienter vid Tierps vårdcentral kan ha gått till fel mottagare på grund av ett fel hos ett företag som sköter utskicken åt Region Uppsala. Felet gäller också remissbekräftelser från hudmottagningen vid Akademiska sjukhuset, där 40 brev berörs.

– Det här innebär att känslig patientinformation kan ha spridits till obehöriga. Vi ser mycket allvarligt på den här händelsen. Vi kommer att gå vidare för att ta reda på hur det kunnat gå fel hos leverantören och säkerställa att det här inte händer igen, säger Annemieke Ålenius, chef för förvaltningen för elektroniska patientjournaler.

Händelsen gäller utskick som gjordes i förra veckan inom ramen för ett pilotprojekt, där ett nytt system för brevutskick provas. Ett fel uppstod hos leverantören, som ledde till att två olika brev i vissa fall kunde hamna i ett och samma kuvert. Några patienter fick därmed andra patienters kallelser eller remissbekräftelser, medan andra patienter blev utan. Enligt de uppgifter Region Uppsala har fått från företaget rör det sig om en felaktigt inställd maskin och felet, som också har drabbat andra landsting och regioner, ska nu vara åtgärdat.

Patienter som har fått felaktiga brev som skulle ha gått till andra personer kan kasta dessa. Nya kallelser och remissbekräftelser kommer att skickas ut till samtliga berörda patienter.

– Vi fick information om felet genom att patienter som fått felaktiga brev tog kontakt med oss. Det är anmärkningsvärt att företaget inte omedelbart kontaktade oss när de blev medvetna om felet, säger Annemieke Ålenius.

Ytterligare information:

Annemieke Åhlenius, chef EPJ-förvaltningen, tel 073-029 88 77

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51