Akademiska får miljoner till utökad rehabilitering

2017-06-12 Pressmeddelande

kademiska sjukhuset får 3,9 miljoner kronor för att kunna erbjuda fler patientgrupper rehabilitering. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag.
 
– Vi har arbetat länge för att samla och stärka rehabiliteringen. Nu ser vi konkreta resultat, där fler patienter kan få ta del av teambaserad rehabilitering, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Sjukhusstyrelsen beslutade 2016 att inrätta ett samlat rehabiliteringscentrum vid Akademiska sjukhuset. Arbetet med genomförandet pågår, och man har bland annat inrättat en professur i rehabiliteringsmedicin.

Vid Samariterhemmet finns idag en rehabiliteringsmedicinsk öppenvårdsmottagning, som framför allt tar emot patienter under 65 år med vissa neurologiska sjukdomar och tillstånd, som förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador och MS. Sjukhusstyrelsens skjuter nu till 3,2 miljoner kronor så att mottagningen ska kunna ta emot fler patientgrupper, framför allt Parkinsonpatienter, men även patienter med epilepsi och ovanliga neurologiska sjukdomar.

Utöver detta får Akademiska sjukhuset drygt 700 000 kronor för att kunna erbjuda smärtrehabilitering för tonåringar och unga vuxna upp till 25 år.

– Smärttillstånd för dessa grupper är ovanliga, men för dem som drabbas medför det svåra konsekvenser, som också kostar samhället stora belopp. För att de ska få rätt hjälp krävs insatser av multiprofessionella team. Med den här förstärkningen kommer vi att kunna ta emot fler än idag, säger Rolf Karlsten, verksamhetschef för rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55
Rolf Karlsten, verksamhetschef rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, tel 018-611 35 18

Läs om övriga beslut som fattades i sjukhusstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 12 juni

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51