Domkyrkoområdet: Unik satsning på att få historiskt besöksmål att leva

2017-06-20 Pressmeddelande
Domkyrkoområdet 1509.

Domkyrkoområdet 1509.

Uppsala domkyrka och området runtomkring som det såg ut år 1509 i 3D. Med möjlighet att interagera med bland annat ärkebiskopen. Den nya tekniken, med inspiration från spelindustrin, innebär att ett unikt steg kan tas för att besökare ska få veta mer om Uppsala domkyrkoområde. Idag fick inbjuden media testa appen.

En prototyp av appen, ”Gamla Uppsalas forntid”, utvecklades 2015 för Gamla Uppsala. Denna betaversion fungerade väl, men den lansering som nu genomförs innebär en mycket större satsning. Området är större, grafiken är utvecklad, den som vill erbjuds chansen att interagera med människor i domkyrkoområdet och även utföra uppdrag åt dem.

- Vi konsumerar upplevelser på ett helt annat sätt idag än tidigare. Det gör att vi behöver vässa oss i vårt sätt att presentera vår historia, speciellt om vi vill nå en bredare målgrupp. Att få visa upp området runt Uppsala domkyrka på det här sättet, där spelindustri och ny teknik gör det möjligt att visualisera hur det sett ut här på 1500-talet, det är ju en dröm ur ett besöksnäringsperspektiv. Att vi i Uppsala är först ut med den här typen av lösning är ingen slump, här finns en vana av att jobba med innovation och utveckling av nya idéer, säger Karin Södergren, destinationsutvecklare på Region Uppsala.

Bakom satsningen på de historiska apparna, Augmented history app, finns ett samarbete mellan de som vill utveckla Uppsala län som besöksmål, forskare vid Uppsala universitet och privata bolag inom gaming/3D-animation. Pengar till den nya appen har satsats av Region Uppsala och länets kommuner, samt av Tillväxtverket. Arkeologerna Daniel Löwenborg och John Ljungkvist står för det vetenskapliga innehållet – vilket bland annat innebär att områdets utseende är så nära hur det verkligen såg ut som det går att komma med dagens kunskapsnivå.

- Det här ger oss möjligheter att på nya sätt lära oss mer om vår historia samt också, inte minst utifrån kopplingen till spelindustrin, nå en bredare och yngre publik. Det är med den här sortens samverkan mellan Region Uppsala, Uppsala universitet och lokalt näringsliv som vi visar på vår unika styrka i dessa sammanhang, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för regional utvecklingsnämnd.

 

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd, 070 – 399 24 93
Karin Södergren, regional destinationsutvecklare, 076 – 118 21 10

Fakta:

Region Uppsala deltar i Tillväxtverkets satsning på Hållbar produktutveckling (HPU), med fokus på natur- och kulturturism. Syftet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder. Uppsala län har tilldelats 5,9 miljoner kronor i stöd under perioden 2016-2019, Region Uppsala tillsammans med länsstyrelsen, länets kommuner och destinationsbolag medfinansierar med lika mycket. De åtta regioner som ingår i satsningen ska stärka och utveckla klustersamarbeten som leder till innovativa produkter och upplevelser inom resa, äta, göra och bo. Pengarna ska användas till konkret produktutveckling tillsammans med utvalda företag.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Domkyrkoområdet 1509.

Domkyrkoområdet 1509.

Ladda ner bild
Jenny Lundström (MP)

Jenny Lundström (MP)

Ladda ner bild
Domkyrka 2

Domkyrka 2

Ladda ner bild
Domkyrka 3

Domkyrka 3

Ladda ner bild