Ny vårdcentral och folktandvård i Gottsunda invigdes

2017-06-12 Pressmeddelande
Genom samlokaliseringen hoppas Ulrika Horrsell, verksamhetschef Gottsunda vårdcentral, och Åsa Bergholm, verksamhetschef Folktandvården Gottsunda, kunna utveckla samarbetet.

Genom samlokaliseringen hoppas Ulrika Horrsell, verksamhetschef Gottsunda vårdcentral, och Åsa Bergholm, verksamhetschef Folktandvården Gottsunda, kunna utveckla samarbetet.

Idag nyinvigdes Gottsunda vårdcentral och Folktandvården i Gottsunda, efter att ha flyttat in i nybyggda lokaler. 
– Det blir en förbättring för Gottsundaborna, att ha allt samlat i ett centralt läge i Gottsunda centrum i nya, fräscha lokaler, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, vid invigningen.

Folktandvården har varit på plats sedan 1 september 2016 medan Gottsunda vårdcentral flyttade in för bara några veckor sedan. Verksamheterna ligger i skilda lokaler men med gemensamma personal- och mötesrum. Tanken är att samlokaliseringen kan utveckla befintliga samarbeten och kunskapsutbyten.
– Munnen och kroppen hör ihop. Till exempel är våra råd om kost och tobaksbruk desamma och barnavårdscentralen tar, enligt en överenskommelse, samtalen om tandvård för de allra minsta barnen, säger Åsa Bergholm, verksamhetschef för Folktandvården Gottsunda.

Bakgrunden till flytten är att Gottsunda vårdcentrals och Folktandvårdens gamla lokaler inte längre ansågs ändamålsenliga för verksamheten. Bland annat var utrymmena vid kassa och reception små och trånga. Dessutom hamnade verksamheterna i ett undanskymt läge när Gottsunda centrum byggdes om.
I och med flytten samlas nu Gottsunda vårdcentral på ett och samma ställe. Tidigare fanns verksamheten även lokaliserad till Treklangen.

– Det känns jättebra att ha flyttat till nybyggda lokaler och samlat hela vårdcentralens verksamhet på samma ställe. Vi får en rymligare reception, provtagningen blir lättillgänglig och vi får en särskild del av vårdcentralen för vår drop-in-verksamhet som öppnar i höst, säger Ulrika Horrsell, verksamhetschef för Gottsunda vårdcentral.

Ytterligare information:

Malena Ranch (MP), ordf vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11

Åsa Bergholm, verksamhetschef Folktandvården Gottsunda, tel 018-611 65 82

Ulrika Horrsell, verksamhetschef Gottsunda vårdcentral, tel 070-631 78 20

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Genom samlokaliseringen hoppas Ulrika Horrsell, verksamhetschef Gottsunda vårdcentral, och Åsa Bergholm, verksamhetschef Folktandvården Gottsunda, kunna utveckla samarbetet.

Genom samlokaliseringen hoppas Ulrika Horrsell, verksamhetschef Gottsunda vårdcentral, och Åsa Bergholm, verksamhetschef Folktandvården Gottsunda, kunna utveckla samarbetet.

Ladda ner bild