Region Uppsala och Tierps kommun tecknar avtal om närvårdsplatser

2017-06-21 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer att ingå avtal med Tierps kommun om att inrätta sex närvårdsplatser i Tierp. Det beslutade regionstyrelsen idag.

– Den här frågan har beretts under lång tid och jag är mycket glad att vi har kunnat teckna det här avtalet. Utgångspunkten är att kunna erbjuda bra närvård i Tierp och stärka sjukvården i Norduppland, säger regionrådet Vivianne Macdisi (s).

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade hösten 2015 att närvårdsplatser för Tierp och Älvkarlebys invånare skulle inrättas. Den lösning som nu har tagits fram innebär att den nuvarande geriatrikavdelningen i Tierp med 22 vårdplatser omorganiseras till en enhet med 20 platser för geriatrik och sex platser för närvård. Minst två av närvårdsplatserna ska alltid stå till kommunens förfogande.

Kostnaderna för närvårdsplatserna fördelas mellan Region Uppsala och Tierps kommun, där Region Uppsala står för fyra vårdplatser och Tierps kommun ansvarar för kostnaderna för två vårdplatser.

Tierps kommun har tidigare godkänt avtalet.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), regionråd, tel 070-890 81 55
Jan Andersson, utredare, hälso- och sjukvårdsavdelningen, tel 073-867 03 00

Läs om övriga beslut som fattades vid regionstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat

Uppsnabbat regionstyrelsen 21 juni

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51