Nytt bokslut om tandhälsa och tandvård

2017-05-02 Pressmeddelande
Genom att samla data från utförd tandvård 2016, får Folktandvården Uppsala län en bred bild av tandhälsan. Tandhälsan är god men det finns stora skillnader inom både länet och mellan olika åldersgrupper.

Genom att samla data från utförd tandvård 2016, får Folktandvården Uppsala län en bred bild av tandhälsan. Tandhälsan är god men det finns stora skillnader inom både länet och mellan olika åldersgrupper.

Folktandvården Uppsala län har för första gången samlat fakta om tandhälsan och tandvård i ett odontologiskt bokslut. - Det här ger oss en väldigt bra bild över tandhälsan i alla åldersgrupper, vilka insatser vi gjort och vad vi har framför oss, säger cheftandläkare Pia Gabre.

I det odontologiska hälsobokslutet redovisas valda data från de 326 686 besök som över 131 000 patienter gjorde på Folktandvårdens kliniker 2016. Folktandvården har i flera år redovisat tandhälsan bland barn och unga men nu är även vuxna med.
- Datan har funnits tidigare och vi följer upp verksamheten på många sätt. Genom att sätta ihop den på det här viset så kan vi se trender och analysera utvecklingen ur ett bredare perspektiv. Bland annat kan vi se att ett geografiskt område där barnen är ganska friska, ändå kan ha hög kariesförekomst. Det betyder att det är de vuxna som är sjukare och då kan vi sätta in åtgärder därefter, säger Pia Gabre.
Den klinik som har högst kariesförekomst kan ha 2,5 gånger fler kariesskadade tänder än den som har lägst.

Bättre information om kostnad

Antalet bettskenor har ökat sedan 2007, främst i åldern 50-59 år.
- Det kan bero på att befolkningen har mer bettfysiologiska problem och att tandvården blivit bättre på att diagnosticera och föreslå behandling, säger Pia Gabre.

Bokslutet innehåller också en analys av hur befolkningsutvecklingen i Uppsala län påverkar det framtida behovet av tandvård.
- Vi ser att vi ger relativt mycket sjukdomsbehandling till dem som är friska. Det behöver vi ändra på för att använda våra resurser mer effektivt och hälsofrämjande, säger Pia Gabre.

Folktandvården i Uppsala län firar i år 75 år. Att lyfta vikten av och inspirera till en bra munhälsa har alltid varit en grund i Folktandvårdens hälsofrämjande arbete. Den patientenkät som gjordes 2016 visar att patienterna än nöjda. 98 procent känner sig respektfullt bemötta och informationen om kostnader har förbättrats jämfört med tidigare år.

För information, Pia Gabre 018-611 64 89

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Genom att samla data från utförd tandvård 2016, får Folktandvården Uppsala län en bred bild av tandhälsan. Tandhälsan är god men det finns stora skillnader inom både länet och mellan olika åldersgrupper.

Genom att samla data från utförd tandvård 2016, får Folktandvården Uppsala län en bred bild av tandhälsan. Tandhälsan är god men det finns stora skillnader inom både länet och mellan olika åldersgrupper.

Ladda ner bild
Pia Gabre

Pia Gabre

Ladda ner bild

Dokument