Region Uppsala upphandlar byggentreprenör för Almunge vårdcentral

2017-05-29 Pressmeddelande
Skiss på planerad vårdcentral i Almunge

Skiss på planerad vårdcentral i Almunge

Idag fattade fastighets- och servicenämndens arbetsutskott beslut om upphandling av byggentreprenören för den nya vårdcentralen i Almunge. Enligt planerna ska den nya vårdcentralen stå klar våren 2019.

– Det har varit en lång process, men nu är äntligen vårdcentralen på gång, till glädje för invånarna i den här delen av länet, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Den nya vårdcentralen är tänkt att ersätta de nuvarande mottagningarna i Länna och Knutby, som har slitna lokaler som inte är ändamålsenliga. Placeringen blir längs väg 273 bredvid Almunge skola. En busshållplats finns i direkt anslutning.

Byggnadsytan är på 1 000 kvadratmeter och huset kommer att förses med faluröd fasad i trä.

– Almunge vårdcentral bidrar inte bara till lokalsamhällets utveckling inom vård och hälsa, utan är också byggnadsmässigt anpassad till den rådande kulturmiljön i Almunge, säger Johan Edstav (MP), ordförande för fastighets- och servicenämnden.

Enligt planen ska uppförandet av vårdcentralen påbörjas hösten 2017 och den ska stå färdig våren 2019.

– Men det är under förutsättning att vi får in anbud och att upphandlingen inte överklagas. I så fall kan bygget försenas, säger Johan Edstav.

Kontaktpersoner:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Johan Edstav (MP), ordförande fastighets- och servicenämnden, tel 070-611 00 77
Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör Landstingsservice, tel 072-141 00 60 

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Skiss på planerad vårdcentral i Almunge

Skiss på planerad vårdcentral i Almunge

Ladda ner bild
Placering av kommande vårdcentral i Almunge

Placering av kommande vårdcentral i Almunge

Ladda ner bild