Förslag om omstrukturering kommer upp först den 9 maj i vårdstyrelsen

2017-03-23 Pressmeddelande

Förslaget till omstruktureringar i Primärvården kommer inte att tas upp på vårdstyrelsen den 30 mars utan kommer i stället upp på vårdstyrelsen sammanträde den 9 maj. 

Ärendet ska nu genomlysas ytterligare och dialog med berörda parter ska ske.

- Förslaget har väckt många synpunkter som vi har tagit till oss, och vi vill därför fördjupa beredningen ytterligare. Vi kommer nu att ta fram mer underlag tillsammans med berörda som kommunerna, närvårdsavdelningen i Östhammar, geriatriken i Tierp, ambulansen och berörda medarbetare. Med ett fördjupat underlag får vi ett bra underlag för beslut, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

För mer information:

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, 0764 - 95 03 11

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51