Nu startar mentorsprogram för författare i Uppsala län

2017-03-22 Pressmeddelande
Annika Berg-Frykholm och Maria Frensborg är mentorer i Region Uppsalas nya mentorsprogram för författare

Annika Berg-Frykholm och Maria Frensborg är mentorer i Region Uppsalas nya mentorsprogram för författare

Region Uppsala har genom den statliga kultursamverkansmodellen ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande och som ett led i det arbetet startas nu ett mentorsprogram för författare. Programmet ska ge icke-etablerade författare bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen.

Mentorer och adepter söktes i höstas via Uppsala Författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö. Från de inkomna ansökningarna har två par matchats ihop. I det ena av de två par som matchats ihop i denna första omgång är Annika Berg-Frykholm mentor för adepten Ylva Larsson. I andra paret är Maria Frensborg mentor för Monic Arvidson W.

Mentorer och adepter kommer att träffas vid fyra tillfällen under första halvåret 2017, och därefter ska nya par matchas ihop. Antalet mentorer och adepter planeras att öka under hösten 2017.

– Målet med vårt mentorsprogram är att stödja, stärka och utveckla det litterära Uppsala län genom att skapa relationer mellan författare, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion för både mentorer och adepter. I vår matchning har vi tagit hänsyn till mentorernas författarskap, de genrer de verkar inom, och försökt hitta adepter som på bästa sätt kan tillgodogöra sig de respektive mentorskapen säger bibliotekskonsulent Stefan Eurenius på Länsbibliotek Uppsala.

Det går redan nu att ansöka till höstens mentorsprogram vare sig man vill vara mentor eller adept.

Läs mer om mentorsprogrammet: www.regionuppsala.se/mentorsprogram

 

Ytterligare upplysningar:

Stefan Eurenius, bibliotekskonsulent, Länsbibliotek Uppsala, stefan.eurenius@regionuppsala.se, 076-721 82 41

Kontakt

Gunnar Matti Kommunikationsansvarig Kultur och bildning gunnar.matti@regionuppsala.se 018-611 62 78

Bilder

Annika Berg-Frykholm och Maria Frensborg är mentorer i Region Uppsalas nya mentorsprogram för författare

Annika Berg-Frykholm och Maria Frensborg är mentorer i Region Uppsalas nya mentorsprogram för författare

Ladda ner bild
Monic Arvidson W

Monic Arvidson W

Ladda ner bild
Ylva Larsson

Ylva Larsson

Ladda ner bild