Region Uppsala gör stor undersökning om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

2017-03-03 Pressmeddelande
Befolkningsundersökningen Liv & hälsa skickas i dagarna ut till 18 000 personer i Uppsala län.

Befolkningsundersökningen Liv & hälsa skickas i dagarna ut till 18 000 personer i Uppsala län.

Hur mår invånarna i Uppsala län? Hur ser deras levnadsvanor ut, till exempel gällande kost, motion och alkoholvanor? Vad har de för livsvillkor, som trygghet och sociala relationer?

 

Det ska Region Uppsala ta reda på i en ny stor enkätundersökning som i dagarna skickas till 18 000 invånare i länet.

 

Befolkningsundersökningen Liv & hälsa genomförs regelbundet med några års mellanrum sedan år 2000 och syftar till att ge underlag till beslutsfattare och andra som arbetar med att främja befolkningens hälsa. Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av länets invånare som är 18 år och äldre och kan besvaras både på papper och via ett webbformulär.

Enkäten består av ett drygt 50-tal frågor, som varierar något beroende på åldern på den som svarar. Resultatet kommer att användas av Region Uppsala och länets kommuner, dels för att planera den framtida hälso- och sjukvården, dels för satsningar på hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete.

– Vi hoppas att många inom länet kommer att ta sig tid att svara på enkäten. För att vi ska kunna göra väl underbyggda prioriteringar i arbetet för en god och jämlik hälsa är det viktigt för oss att få kunskap om hur länets invånares levnadsvanor och livsvillkor ser ut, säger regiondirektör Staffan Isling.

De första resultaten från Liv & hälsa presenteras i slutet av året.

 

Undersökningen görs i samarbete med Landstinget Sörmland, Region Västmanland, Landstinget i Värmland och Region Örebro län, där motsvarande enkät kommer att skickas ut till befolkningen.

Ytterligare information:
Claudio Troncoso, statistiker Region Uppsala, tel 076-720 00 88

Bilder

Befolkningsundersökningen Liv & hälsa skickas i dagarna ut till 18 000 personer i Uppsala län.

Befolkningsundersökningen Liv & hälsa skickas i dagarna ut till 18 000 personer i Uppsala län.

Ladda ner bild