Region Uppsala satsar 3 miljoner på e-hälsa

2017-03-21 Pressmeddelande

Idag beslutade regionstyrelsen att satsa 3 miljoner kronor på digital utveckling och e-hälsa för att på allvar komma igång med arbetet att bli ledande inom e-hälsoområdet. Bland annat ska nu även patienter inom psykiatrin kunna ta del av sin journal elektroniskt. Beslutet ligger i linje med regionfullmäktiges beslut den 15 februari om en strategi för digitalisering och e-hälsa.

 

 

- Nu tar vi ytterligare steg på vägen för att göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig för medborgarna genom digitalisering. Region Uppsala ligger redan idag i framkant inom e-hälsa och med de här tydliga uppdragen till verksamheterna pekar vi ut en riktning för att förenkla för både patienter och personal i vården, säger regionråd Vivianne Macdisi (S).

 

Digitaliseringen är den enskilt viktigaste förändringsfaktorn i hela samhället och för att klara framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården så anser Region Uppsala att man måste satsa på e-hälsa. Region Uppsala ligger redan i dag i framkant och har som ett av sina mål i Regionplan och budget 2017-2019, att bli ledande inom e-hälsa. Region Uppsala var exempelvis först i Sverige med att göra det möjligt för patienten att ta del av sin journal via nätet.

Satsningen kommer att ske i etapper. Uppgifter ska samlas in från patienter för elektronisk kommunikation. Kallelser ska i normalfallet vara digitala, redan idag kallar Folktandvården vanligen via SMS. Därtill breddas nu alltså möjligheten för patienter att få tillgång till sin journal elektroniskt till att även gälla psykiatrin.

-Vi tycker att patienter inom psykiatrin ska ha samma rätt och möjlighet att se sin journal som andra patientgrupper och vi vill genomföra det här redan under 2017. Tekniskt är det enkelt att lösa, men vi vet att det har det funnits ett motstånd hos vissa läkare att tillgängliggöra journaler så vi kommer stärka dialogen och förändringsprocessen med dem. Vi vet att patienterna efterfrågar journal på nätet, säger Vivianne Macdisi (S).

Remisser ska kunna skickas digitalt även till andra regioner/landsting. Alla enheter ska vara tillgängliga för tidsbokning och receptförfrågan digitalt. 1177 ska ha tillgång till de olika vårdcentralernas tidböcker och kunna boka in patienter som ringer för besök på vårdcentral. Den som anländer till en vårdenhet ska registrera sin ankomst digitalt. Hälsodeklarationer inför operationer ska inte ske på papper, utan genom elektronisk registrering.

Slutligen ska besök i primärvården kunna ske även digitalt, så att patienten kopplar upp sig mot exempelvis sin läkare eller psykolog över 1177 på nätet.

Frånsett de pengar Region Uppsala nu beslutade om satsas det också cirka 10 miljoner kronor genom statsbidrag (den så kallade ”professionsmiljarden”) och med egna resurser från verksamheten.

För mer information:

Vivianne Macdisi, regionråd (S), 070 – 890 81 55

Louise Arodén Arvidsson, chef enheten för e-hälsa, 070 – 699 16 26

Läs om övriga beslut som fattades på regionstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionstyrelsen 21 mars

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19