​Region Uppsala vill ta krafttag mot barnfetma

2017-03-01 Pressmeddelande

Region Uppsala vill inrätta en eller flera så kallade ECHO-zoner i Uppsala län i syfte att bekämpa barnfetman. Vid dagens sammanträde i regionstyrelsen väntas man fatta beslut om att starta ett projekt i samarbete med Uppsala universitet.

 

– Fetma bland barn är ett stort och växande folkhälsoproblem. Vi vill därför etablera en samverkansmiljö där vi som politiker tillsammans med alla relevanta aktörer arbetar aktivt med att förebygga och bota fetma bland barn, säger Börje Wennberg (S), ordförande för regionstyrelsen.

Enligt forskare vid Uppsala universitet lider vart femte barn i Sverige av övervikt eller fetma. Detta bedöms vara ett stort hälsoproblem som kan leda till ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och depressioner.

I en så kallad ECHO-zon, där ECHO står för ”Ending ChildHood Obesity”, samverkar politiker, hälsoekonomer, forskare och andra aktörer för att förebygga barnfetma. Tanken är att skapa en omgivning där barn kan växa upp på ett hälsosamt sätt.

Vid topphälsomötet Uppsala Health Summit som hölls 2016 inleddes en diskussion om att etablera en eller flera ECHO-zoner i Uppsala län i ett samarbete mellan Region Uppsala och en eller flera av länets kommuner.

– Det behövs många goda krafter som drar åt samma håll, till exempel skolor, förskolor, primärvård och samhällsplanerare. Det här är en alldeles för viktig fråga för att stanna på idéstadiet. Nu tar vi nästa steg för att det här ska bli verklighet, säger Börje Wennberg.

 

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), ordförande regionstyrelsen, tel 070-634 82 14
Peter Bergsten, professor i diabetes- och överviktsforskning, Uppsala universitet, tel 070-870 22 10

Läs mer: Slutrapport från Uppsala Health Summit "Ending Child Obesity"

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51