Snabbare bussförbindelser Östhammar – Uppsala

2017-03-06 Pressmeddelande

Flera expressbussar på sträckan Östhammar – Gimo – Alunda – Uppsala från 14 augusti i år. Det är en av förändringarna i stråket utmed väg 288 som beslutades vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 6 februari.

– Restiden är för många medborgare avgörande vid val av färdmedel enligt en studie som UL gjort. Därför gör vi nu förändringar med fler expressbussavgångar i Östhammarsstråket och därmed fler förbindelser med kortare restid för de som reser lång sträcka, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Genom att omfördela antalet turer mellan expressbusslinje 775 och linje 811 behåller vi i stort samma antal förbindelser men får flera bussavgångar med kortare restid, säger Bertil Kinnunen.

Andra förändringar är att expressbussen 775 får hållplats på väg 288 vid bussterminalen i Alunda och ersätter snabbussen 887 som dras in. Linje 886 fortsätter att trafikera sträckan Alunda – Uppsala och kör nya väg 288 utom på sträckan Hov – Lejsta där linjen kör gamla vägen. Eftersom linjen till stor del körs på nya vägen kommer restiden att bli kortare än i dag.

En ny linje med nummer 118 sätts in på sträckan Gåvsta – Lindbacken – Uppsala. Den nya linjen ska trafikera gamla vägen via Vallby.

För boende i Lindbacken innebär det en bussavgång var 15:e min måndag-fredag eftersom både linje 118 och 886 trafikerar hållplatsen vid Lindbacken.

Underlaget som ligger till grund för dagens beslut har presenterats vid tre dialogmöten som UL genomförde i början av december förra året. Jämfört med det ursprungliga förslaget har flera förändringar gjorts med hänsyn till de synpunkter som framkom vid dialogmötena, via UL:s hemsida och möten med intresseorganisationer.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51