Upphandling enligt LOV höft- och knäprotesoperationer avslutas

2017-03-28 Pressmeddelande

Upphandling enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) höft- och knäprotesoperationer avslutas. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag.


– Vi har sett under en längre tid att intresset för att utnyttja de privata aktörer som omfattas av LOV inom höft- och knäprotesoperationer varit väldigt litet och därmed har det inte haft den avsedda effekten. De privata utförarna är väldigt få och patienterna väljer så gott som uteslutande att bli opererade vid Lasarettet i Enköping, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

– Vi vill med detta beslut stärka lasarettets kapacitet att utföra höft- och knäprotesoperationer så alla länsinvånare har möjlighet att vända sig till lasarettet med god tillgänglighet och kvalitet.

Enligt beslutet avslutas upphandling enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) höft- och knäprotesoperationer den 1 februari 2018.

Under 2016 utförde Lasarettet i Enköping 548 höft- och knäprotesoperationer medan privata vårdgivare stod för 34 operationer. Enligt lasarettets bedömning kommer man att kunna utöka sin operationskapacitet under 2018 och ta hand om även den del som tidigare utförts av de privata aktörerna.

Patienter har även i fortsättningen möjlighet att söka sig till andra privata och offentliga vårdgivare som har avtal i andra landsting och regioner.

(L), (M), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att vårdvalet för höft- och knäprotesoperationer behålls med hänvisning till patienternas rätt att välja och att väntetiderna hos privata vårdgivare är kortare.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55

Läs om övriga beslut som fattades vid sjukhusstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 28 mars

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51