Gottsundaprojekt gav bättre tandhälsa

2017-11-02 Pressmeddelande
Farah Halawi och Zeinab Keikhwa utvecklade det förebyggande arbetet med små barn i Gottsunda. Det fick 60 procent av dem med hög kariesrisk att ändra sitt beteende. - - Vi är väldigt glada för att det har gett så bra resultat, säger de.

Farah Halawi och Zeinab Keikhwa utvecklade det förebyggande arbetet med små barn i Gottsunda. Det fick 60 procent av dem med hög kariesrisk att ändra sitt beteende. - - Vi är väldigt glada för att det har gett så bra resultat, säger de.

Med riktade insatser och information till föräldrar förbättrades tandhälsan bland små barn i Gottsunda.
- Får man bara kunskap om vad som är hälsosamma vanor så är det lättare att göra de förändringar som krävs, säger Pia Gabre, cheftandläkare på Folktandvården.


Barn i Gottsunda har en sämre tandhälsa jämfört med Uppsala län som helhet. 2014 var 68,5 procent av barnen kariesfria, jämfört med 78,7 procent i länet. Runt 30 procent av tvååringarna uteblev från Folktandvårdens hälsosamtal och mer än dubbelt så många femåringar i Gottsunda bedömdes som ”högriskbarn” jämfört med övriga länet. Som riskfyllt beteende räknas bland annat att bara borsta tänderna en gång per dag, att småäta och att ge välling eller nattmål efter tandborstning.
- Karies i tidig ålder ger mer än dubbelt så hög risk att drabbas av karies senare i livet. Därför är barnens tandhälsa så viktig och när vi ser att den går ner är det vårt uppdrag att agera, säger chefstandläkare Pia Gabre.

Under 2015-2017 genomfördes därför ett projekt i delar av Gottsunda där många små barn hade karies samt ofta uteblev från besöken. Barnen kallades genom telefonsamtal till föräldrarna istället för sms eller brev. Hälsosamtalet för tvååringar utökades så att personalen kunde göra en bättre riskbedömning och ge mer anpassade råd. Barn med förhöjd risk fick komma oftare än andra barn och informationsmaterial togs fram för dem med annat språk än svenska som modersmål. Tandvårdspersonal besökte även regelbundet öppna förskolor och hade möten med förskolepersonal på andra förskolor.

60 procent ändrade sina vanor
Av de barn som hade en hög eller förhöjd risk för karies första året, hade över 60 procent ändrat sina vanor och hamnade på en låg risk året därpå. Framförallt borstade de oftare tänderna med fluortandkräm och åt mer sällan på natten eller efter tandborstning.
Det är för tidigt att dra några slutsatser kring hur kariesförekomsten påverkas av projektet men resultatet påvisar vikten av rätt information (se bifogad rapport).
- Vi är väldigt glada för att det har gett så bra resultat. Föräldrarna har inte haft rätt kunskap för att kunna göra hälsosamma val eller förstått varför det är så viktigt med till exempel mjölktänderna. Men vi märker att vi verkligen når fram och de flesta ändrar sina vanor direkt, säger tandhygienist Farah Halawi och tandsköterska Zeinab Keikhwa som genomfört projektet.
Arbetssättet övergår nu till en ordinarie del av verksamheten.

För mer information kontakta Farah Halawi och Zeinab Keikhwa genom Azra Cerimagic, arbetsledare Gottsunda, 018-611 63 91

Pia Gabre, chefstandläkare, 018-611 64 89

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Farah Halawi och Zeinab Keikhwa utvecklade det förebyggande arbetet med små barn i Gottsunda. Det fick 60 procent av dem med hög kariesrisk att ändra sitt beteende. - - Vi är väldigt glada för att det har gett så bra resultat, säger de.

Farah Halawi och Zeinab Keikhwa utvecklade det förebyggande arbetet med små barn i Gottsunda. Det fick 60 procent av dem med hög kariesrisk att ändra sitt beteende. - - Vi är väldigt glada för att det har gett så bra resultat, säger de.

Ladda ner bild

Dokument