Kajsa Ravin blir ny kulturdirektör för Region Uppsala

2017-11-10 Pressmeddelande
Kajsa Ravin, ny kulturdirektör för Region Uppsala.

Kajsa Ravin, ny kulturdirektör för Region Uppsala.

Regionstyrelsens arbetsutskott har utsett Kajsa Ravin till ny kulturdirektör för Region Uppsala. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 mars 2018.

Kajsa Ravin är 45 år och idag sedan sex år verksam som förvaltningschef för Kultur & fritid i Gävle kommun. Hon är konstvetare och museolog, och har en bred bakgrund inom det kulturpolitiska fältet som bland annat innefattar arbete som handläggare på Statens kulturråd och utredningsuppdrag för Kulturdepartementet.

- Kultur och bildning befinner sig i ett spännande skede och jobbar nu med att ta fram en regional kulturplan för åren 2019–2022. Jag ser fram emot att lära känna en ny region samt att använda mina erfarenheter i ett nytt sammanhang, säger Kajsa Ravin.  

- Med vår nye kulturdirektör får Region Uppsala en kraft som behärskar både det kommunala som statliga perspektivet inom kultursektorn, och med detta som grund hoppas vi att hon kommer att medverka till att stärka kulturverksamheten inom regionen och bidra till vår regionala utveckling, säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg. 

Kultur och bildning arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor genom egen verksamhet, bidrag och stipendier. I Kultur och bildning ingår staben och de fyra enheterna Kulturenheten, Länsbibliotek Uppsala, Wiks folkhögskola – med filialen Uppsala folkhögskola - och Wiks slott. Målen för Region Uppsalas kulturpolitik är ett rikare konstliv av hög kvalitet, en ökad kulturell delaktighet och en attraktivare livsmiljö.

För mer information:

Kajsa Ravin, tillträdande kulturdirektör Region Uppsala: 070 - 414 06 70

Börje Wennberg, ordförande för regionstyrelsen: 070 – 634 82 14

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Kajsa Ravin, ny kulturdirektör för Region Uppsala.

Kajsa Ravin, ny kulturdirektör för Region Uppsala.

Ladda ner bild