Klart med upphandling av ambulansflyg

2017-11-02 Pressmeddelande

Nu är kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg klara med sin upphandling av ambulansflyg. Förbundet har till uppgift att sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige, på uppdrag av samtliga regioner och landsting. Sex ambulansflygplan köps nu in, tilldelningen av upphandlingen har gått till Pilatus Aircraft Ltd. Ordern är värd knappt 74 miljoner dollar.

 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades i början av 2016, med syftet att skapa samordningsvinster för samtliga Sveriges regioner och landsting vad gäller just ambulansflyget. En viktig del i samarbetet har varit upphandlingen av flygplan, som betalas i relation till respektive region/landstings storlek.

- Det är mycket glädjande att vi nu är klara med den här upphandlingen. Syftet är att säkerställa att ambulansflygverksamheten kan fungera i hela landet. Tillsammans blir vi starkare och får större muskler genom att kunna agera som en enhet, något som innebär en bättre och billigare lösning för alla jämfört med om varje landsting eller region skulle agera på egen hand, säger Börje Wennberg, regionråd i Region Uppsala och styrelseordförande för Svenskt Ambulansflyg.

Kommunalförbundet ska äga och finansiera flygplanen medan drift, inklusive piloter och dagligt tekniskt underhåll, ska upphandlas av privat operatör. Denna operatörsupphandling är ännu inte genomförd, utan blir en senare del. Svenskt Ambulansflyg ansvarar för den medicintekniska utrustningen, bemanning med sjukvårdspersonal samt egen flygkoordineringscentral. Västerbottens läns landsting är värd för arbetet, vilket bland annat innefattar en förläggning av flygkoordineringscentralen till Umeå.

Överklagandetiden går ut den 13 november, därefter tecknas avtalet.

För mer information:

Börje Wennberg, styrelseordförande för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg: 070 – 634 82 14

Andreas Eriksson, förbundsdirektör för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg: 0730 – 80 34 67

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19