Mindre antibiotika skrivs ut i primärvården

2017-11-14 Pressmeddelande

Läkarna vid länets vårdcentraler skriver mer sällan ut antibiotika jämfört med för några år sedan. Det visar ny statistik från Region Uppsala.

Fram till den 30 september i år har läkare i öppenvården i Uppsala län skrivit ut i snitt 223 recept på antibiotika per 1000 invånare. Det är en minskning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Mängden utskriven antibiotika i förhållande till antalet läkarkontakter på vårdcentralerna i länet har också minskat under flera år. Hittills i år har det skrivits ut 6,3 recept per 100 läkarkontakter, vilket är en halvering jämfört med 2010.

– Antibiotikaförbrukningen i Uppsala län har länge legat högre än på de flesta andra håll i landet och totalt sett har vi fortfarande en hög förbrukning på 308 antibiotikarecept per tusen invånare och år. Men Region Uppsala är nu ett av de landsting och regioner som minskat mest under de senaste åren, säger smittskyddsläkare Mats Ericsson.

Region Uppsala har som mål att få ner förbrukningen till högst 250 recept per tusen invånare och år till år 2018.

– Vi är fortfarande en bit ifrån målet, så vi kommer att fortsätta att följa upp det här och verka för en förändring. Att vara varsam med antibiotikan är både en folkhälso- och en miljöfråga. För att antibiotika ska behålla sin verkan gäller det att bara använda den när den absolut behövs. Om vi inte agerar finns det en risk för att vi inte kommer kunna behandla vissa sjukdomar, eftersom antibiotikan inte längre biter, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Den här veckan, den 13 – 19 november, pågår den internationella antibiotikaveckan, som syftar till att informera om behovet av att skydda antibiotika och motverka utvecklingen av antibiotikaresistens.

Läs mer:
Skydda antibiotikan

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Mats Ericsson, smittskyddsläkare, tel 076-721 65 88

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder