Region Uppsala begär besked om fasadbeklädnad

2017-11-25 Pressmeddelande

Ett annat material än det som överenskommits har använts som isolering i fasadbeklädnaden av den nya vårdbyggnaden ingång 100 vid Akademiska sjukhuset. Region Uppsala begär nu en redogörelse från Skanska om vad detta innebär och garantier för att den isolering som har monterats på fasaden klarar samma krav som det utlovade materialet.

 

Uppgifterna om att ett annat material än det överenskomna har använts nådde Region Uppsala tack vare en granskning som gjorts av UNT:s redaktion.

– Det här är helt nya uppgifter för oss. Vi har utgått ifrån att man har använt materialet PIR, eftersom det är vad vi har utlovats och fått bekräftelse om. Nu får vi beskedet att man i stället har använt fenolskum, säger Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör för Fastighet och service Region Uppsala.

– Vi ser mycket allvarligt på situationen, eftersom det är oklart vilka egenskaper fenolskum har. Vi har begärt garantier från Skanska om att den isolering som har monterats på fasaden klarar samma krav som det utlovade materialet.

Region Uppsala kan i nuläget inte bedöma vad det ändrade materialet innebär, om det riskerar att försämra funktionen för huset, vilka åtgärder som behöver vidtas och om det kommer att påverka tidsplanen för uppförandet av ingång 100.

– Vi avvaktar besked från Skanska. Vi behöver fakta på bordet innan vi vet hur vi kan gå vidare, säger Thomas Thunblom.

– Det är bra att uppgifterna har kommit fram, så att vi kan kräva åtgärder. Vår prioritet nu är att vi får den vårdbyggnad som vi har beställt, ett modernt hus med hög kvalitet och en god miljö för både patienter och våra medarbetare.

Ytterligare information:
Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör, tel 072-141 00 60
Kent Strömberg, projektchef, tel 076-125 72 60

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51