​Region Uppsala fortfarande i topp inom ekomat

2017-11-01 Pressmeddelande

Region Uppsala har den näst högsta andelen ekologisk mat av alla landsting och regioner i Sverige. Det visar en ny jämförelse av miljönyckeltal för landsting och regioner.

– Genom våra inköp av stora volymer livsmedel är vi en viktig aktör med stor påverkan på miljö och hälsa för människor och djur. Vi har därmed goda möjligheter att driva på utvecklingen i fortsatt positiv riktning, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Rapporten ”Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2017 i landsting och regioner” har tagits fram av Sveriges landsting och kommuner och innehåller jämförelser av sex nyckeltal.

Liksom tidigare år utmärker sig Region Uppsala inom området ekologiska livsmedel. 51 procent av patientmaten som serverades under 2016 var ekologiskt producerad. Detta ska jämföras med 2009, då 28 procent av maten var ekologisk.

När det gäller avfallshantering återvann Region Uppsala 31 procent av avfallet, vilket är något bättre än riksgenomsnittet.

­Ett annat område som jämförs i rapporten är förskrivningen av antibiotika. Där har Region Uppsala en av de högsta förskrivningarna i landet med 314 recept per 1 000 invånare. Förskrivningen har dock minskat jämfört med 2009, då den låg på 367 recept.

Inom området förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ligger Region Uppsala på 39 procent, vilket är en lägre andel än de flesta andra regioner och landsting.

– När det gäller förnybara drivmedel i kollektivtrafiken så är målet tydligt - fossilbränslefri kollektivtrafik år 2020. I redovisningen för första halvåret 2017 som släpptes i augusti visade det sig att 75 procent av UL:s busstrafik körs med fossilfria bränslen, vilket är nästan 15 procentenheter över det uppsatta målet för hela 2017, säger Jenny Lundström.

Ytterligare information:
Jenny Lundström (MP), ordf regionala utvecklingsnämnden, tel 070-399 24 93

Pressmeddelande från SKL om Öppna jämförelser miljö

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande för regionala utvecklingsnämnden

Jenny Lundström (MP), ordförande för regionala utvecklingsnämnden

Ladda ner bild