Region Uppsala fortsätter förvalta centrala fastigheter

2017-11-01 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer tills vidare att fortsätta att förvalta och ta hand om fastigheterna på Slottsgränd i Uppsala.


Det står klart idag, efter att fastighetsutvecklingsbolaget Tobin Properties meddelat att man inte avser att tillträda fastigheterna i enlighet med överlåtelseavtalet.

I januari i år undertecknades köpekontraktet, som innebar att Tobin Properties skulle köpa fastigheten för 225 miljoner kronor. Enligt överlåtelseavtalet skulle företaget ha tagit över fastigheterna Fjärdingen 29:1, 27:5 och 27:6 den 1 november, men detta kommer nu alltså inte att ske.

– Vi utvärderar situationen och hur den fortsatta processen ska se ut. Under tiden fortsätter vi att sköta fastigheten, där vi också har ett ansvar gentemot hyresgästerna. säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

– För oss handlar det här om betydligt mer än pengar. Det är viktigt att fastigheten är i goda händer. Den ligger mycket centralt och bör komma till god användning i Uppsalas fortsatta utveckling. Det måste vi ta hänsyn till när vi överväger alternativen.

Tills vidare kommer Region Uppsala att fortsätta förvalta fastigheterna, som består av kontors- och konferenslokaler samt hyreslägenheter.

Ytterligare information:
Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör Fastighet och service, tel 072-141 00 60

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51