Region Uppsala ökar resurser till ungdomsmottagning

2017-11-09 Pressmeddelande

De avsatta medlen till Ungdomsmottagningen City ökas med 4,5 miljoner kronor. Det beslutade vårdstyrelsen idag. Pengarna ska gå till att stärka det psykosociala arbetet i hela länet.

– Det här är en del i arbetet för att motverka psykisk ohälsa bland unga. Ungdomsmottagningarna är viktiga för förebyggande arbete och tidig upptäckt av psykisk ohälsa. Med den här förstärkningen får man en samlad kraft i det arbetet, som kommer hela länet till nytta, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Ungdomsmottagningar finns idag i samtliga kommuner i Uppsala län och är ett gemensamt åtagande för kommunerna och Region Uppsala.

Ungdomsmottagningen City, som ligger i Uppsala, är länets största ungdomsmottagning och förser idag ungdomsmottagningarna i länet med ungdomsmottagningspsykologer, men tillgången till kurator och psykolog ser olika ut i alla länets kommuner och är ojämlikt fördelad. Mottagningen får nu utökade medel med totalt 4,5 miljoner kronor, för att möjliggöra en mer jämlik tillgång till psykosocialt stöd för länets ungdomar.

Pengarna ska användas till att förstärka möjligheten att uppmärksamma och bedöma psykisk ohälsa och till stödjande/behandlande insatser, bland annat genom att anställa fler psykologer och kuratorer. Mottagningen ges även en tydligare samordnande roll, och får i uppdrag att ta fram bland annat riktlinjer och vårdprogram som ska gälla för alla ungdomsmottagningar i länet.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Julia Pertoft Nemirovski, avdelningschef Ungdomsmottagningen City, tel 076-496 36 64

 

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51