Region Uppsala testar klimatsmarta förkläden

2017-11-10 Pressmeddelande
Klimatsmart förkläde som testas i Region Uppsala.

Klimatsmart förkläde som testas i Region Uppsala.

Region Uppsala vill testa förkläden av sockerrör och stärkelse – för att slippa onödiga utsläpp av koldioxid. Det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) leder just nu ett EU-projekt ihop med Region Uppsala. Lyckas man kan Region Uppsala minska utsläppen av koldioxid med minst 170 ton per år.

 

3,5 miljoner förkläden och sex miljoner plastpåsar används varje år inom vården i Region Uppsala. Det leder till stora indirekta utsläpp av koldioxid – när man kanske istället kan minska klimatpåverkan genom att satsa på material framställda av sockerrör och stärkelse. Det är tanken i ett EU-projekt som leds av det statliga forskningsinstitutet RISE, där man testar att ersätta fossilbaserad plast i sjukvårdens engångsartiklar med bioråvaror.

Sjukvårdens användning av engångsmaterial som handskar, förkläden och sopsäckar är stor och ökar. Största delen av plasten i engångsartiklarna är fossilbaserad, och eftersom materialet klassas i många fall som riskavfall och måste förbrännas, ger det stora utsläpp av koldioxid.

- Nettoutsläppen av koldioxid skulle kunna minska med upp till 90 procent om man ställde om från fossilbaserad plast till förnybara material som stärkelse och socker. Det innebär minskade utsläpp av koldioxid med minst 170 ton per år, säger Ann Segerborg-Fick, projektledare på det statligt ägda forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden).

I det nyligen startade EU-projektet samverkar Region Uppsala med RISE, Lantbrukarnas Riksförbund och företaget GAIA Biomaterial AB. Region Uppsala har en vision om att minska klimatpåverkan från förbrukningsvaror och jobbar aktivt med att minska överanvändning av engångsartiklar, samt hitta klimatsmarta alternativ.

- Det är ett mycket intressant projekt och med stor potential att minska våra koldioxidutsläpp. Om projektet faller väl ut har vi bidragit med en viktig komponent för att minska Region Uppsalas klimatpåverkan, säger Jenny Lundström, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Projektet inleddes i januari 2017. De prototyper som tas fram ska testas av Region Uppsala, ett arbete som redan är igång på Akademiska sjukhuset och inom Primärvården och Folktandvården.

- Vi har redan fått många positiva kommentarer på de produkter som testas, vilket är jättekul. Preliminära resultat visar att de biobaserade alternativen kan uppfylla våra kvalitetskrav och fungera i vårdens dagliga verksamhet, säger miljöstrateg Maisa Young.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd: 070 – 399 24 93

Ann Segerborg-Fick, projektledare RISE: 010-516 69 14, ann.segerborg-fick@ri.se

Maisa Young, miljöstrateg Region Uppsala, 018 – 617 41 59, 076 – 834 47 36 maisa.young@regionuppsala.se

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Klimatsmart förkläde som testas i Region Uppsala.

Klimatsmart förkläde som testas i Region Uppsala.

Ladda ner bild