Satsningar på vårdcentraler i Knivsta och Södra staden

2017-11-09 Pressmeddelande

Satsningar på nya vårdcentraler i Knivsta och Södra staden (där bland annat Rosendal och Ulleråker ingår) – det beslutade fastighets- och servicenämnden. I Knivsta vill man upphandla ett hyreskontrakt för en ny lokal dit den nuvarande vårdcentralen ska flytta. För Södra stadens vidkommande handlar det om att upphandla ett hyreskontrakt för en helt ny vårdcentral.

 

I båda fallen beslutade fastighets- och servicenämnden att förvaltningsdirektören på Fastighet och service ska få i uppdrag att tillsammans med upphandlingsenheten genomföra upphandlingar av hyreskontrakt.

Båda vårdcentralerna kommer att behöva cirka 2 000 kvadratmeter yta och hyreskontraktstiden löper över 20 år.

Den idag existerande vårdcentralen i Knivsta har 10 700 listade patienter. Men fastighetsägaren har andra långsiktiga planer för lokalerna, som dessutom är slitna och inte uppfyller dagens krav på hygien.

Södra staden vårdcentral är en nyetablering som beror på befolkningsökningen. Vårdcentralen planeras för 10 000 – 12 000 listade patienter och ska innehålla alla funktioner på en vårdcentral. Detta innebär bland annat distriktsläkare, fysioterapeut och barnmorska. Totalt sett en personalstyrka på en 50 – 55 personer.

Även vårdstyrelsen ställde sig bakom Primärvårdens bedömning av lokalbehov vid sitt sammanträde under torsdagen.

- Nu tar vi beslut om upphandling av lokaler som ska ersätta befintliga lokaler för vårdcentralen i Knivsta, som inte är ändamålsenliga, samt för en nyetablering i Södra staden i Uppsala för att möta en stark befolkningsökning, säger Johan Edstav (MP), ordförande i fastighets- och servicenämnden.

- Både Knivsta och Södra staden i Uppsala har en stark befolkningsökning, med denna upphandling av ändamålsenliga lokaler kan vi trygga en god hälso- och sjukvård, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

(M), (C), (L) och (KD) yrkade på att ärendet angående Södra staden skulle bordläggas till dess att vårdstyrelsen fattat beslut om en långsiktigt hållbar etableringsplan för Primärvården. Nämnden valde dock att gå vidare med upphandlingen, vilket Alliansen reserverade sig mot.

För mer information:

Johan Edstav (MP), ordförande fastighets- och servicenämnden: 070 – 611 00 77

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 0764 – 95 03 11

Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör Fastighet och service: 018 – 617 66 00

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19