Torun Hall blir förvaltningsdirektör för ny vårdförvaltning

2017-11-15 Pressmeddelande
Förvaltningsdirektör Torun Hall.

Förvaltningsdirektör Torun Hall.

Regionstyrelsens arbetsutskott har utsett Torun Hall till förvaltningsdirektör för den nya vårdförvaltning som blir resultatet av sammanslagningen av Primärvården och Hälsa och habilitering. Den nya förvaltningen bildas från och med januari 2018.

Torun Hall är läkare och väl förtrogen med ledarskap inom vården efter 18 år som chef på olika nivåer inom primärvården. Hon har bland annat varit verksamhetschef för Sävja och Samariterhemmets vårdcentraler. Sedan i februari 2017 är hon tillförordnad primärvårdsdirektör.

- Jag är mycket glad över förtroendet att få utveckla den nära vården tillsammans med medarbetarna inom Hälsa och habilitering och Primärvården. Region Uppsala har påbörjat ett långsiktigt arbete, Effektiv och Nära Vård 2030, där den nya förvaltningen är navet för denna framtidsbild, säger den blivande förvaltningsdirektören Torun Hall.

Den nya förvaltning hon nu blir chef för kommer att ansvara för både nuvarande Primärvården och Hälsa och habilitering. Primärvården har cirka 900 medarbetare, driver 26 vårdcentraler och finns på 31 orter i Uppsala län. Hälsa och habilitering har cirka 400 medarbetare och ansvarar bland annat för habilitering, hjälpmedel och tolkverksamhet.

- Torun Hall är en mycket erfaren och kompetent person, med bred erfarenhet från arbete på olika nivåer inom hälso- och sjukvården. Den nya förvaltningen kommer att få ett mycket viktigt uppdrag kopplat till förebyggande hälsovård och folkhälsa. Jag är övertygad om att Torun Hall är rätt person att leda det arbetet, säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

För mer information:

Torun Hall, tillträdande förvaltningsdirektör: 070 - 611 90 11

Börje Wennberg, regionstyrelsens ordförande: 070 – 634 82 14

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Förvaltningsdirektör Torun Hall.

Förvaltningsdirektör Torun Hall.

Ladda ner bild