Vårdköer ska motverkas med snabbare insatser

2017-11-07 Pressmeddelande

Akademiska sjukhuset ska börja sätta in snabbare åtgärder när det finns risk för växande vårdköer inom ett visst verksamhetsområde. Idag antog sjukhusstyrelsen en handlingsplan för ökad tillgänglighet.

– Patienter och länsinnevånare måste kunna lita på att de får vård i tid och vi måste förbättra tillgängligheten i vården. Det är viktigt för att stärka förtroendet och är en viktig del i kvalitetsarbetet. Med handlingsplanen pekar vi ut de vårdområden vi behöver fokusera på och åtgärder som ska hjälpa för att korta köerna, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Redan under 2017 har en rad åtgärder vidtagits för att korta väntetiderna. Bland annat har operationssamarbetet mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping utökats. Man har också utökat kapaciteten vid Samariterhemmet och opererat under kvällar och helger för att kapa köer.

Under 2018 kommer Akademiska sjukhuset att lägga särskilt fokus på verksamheter där 80 procent eller färre får besök eller behandling inom vårdgarantins tidsgräns på 90 dagar.

Så snart man ser att ett verksamhetsområde har eller riskerar att få försämrad tillgänglighet ska en särskild aktionsgrupp sättas in, som ska bistå med stöd för att vidta åtgärder som kan vända utvecklingen.

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska också utveckla samarbetet med vårdgarantienheten och förbättra slussningen av patienter, som innebär att man erbjuds vård hos andra vårdgivare som har kortare väntetider.

(L), (M), (C) och (KD) yrkade på att den handlingsplan som beslutades 2016 ska utvärderas innan en ny plan upprättas. När detta avslogs yrkade man på en rad tillägg till handlingsplanen, bland annat att minska den administrativa bördan för sjuksköterskor, att onödiga regleringar ska tas bort på ett systematiskt sätt och specialistvård som inte måste utföras på sjukhusen ska flyttas närmare länets patienter.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51