400 000 kronor satsas på förstudie för miljöplan

2017-10-19 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

400 000 kronor avsätts för en förstudie till en kommande regional handlingsplan för klimat- och miljöperspektiv. Det beslutade den regionala utvecklingsnämnden, vid sitt sammanträde under torsdagen.

Bakgrunden till beslutet är att Region Uppsala har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att ta fram och sedan fram till 2020 genomföra en regional handlingsplan, för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet. Förstudien är inledningen på detta arbete.

Handlingsplanen ska utgå ifrån en analys av de regionala förutsättningarna, och innehålla målsättningar, aktiviteter och en tidsplan för hur arbetet kan bidra till att nå relevanta nationella miljökvalitetsmål. Handlingsplanen tänks vara klar i januari 2018, för att sedan börja genomföras i februari 2018.

- Det är viktigt att vi nu inleder arbetet med en regional handlingsplan, som kommer ge oss ett bra underlag om våra regionala förutsättningar och behov av åtgärder och tidsplan. Klimat- och miljöfrågorna är vår tids ödesfrågor, men innebär också möjligheter till att främja grön ekonomisk utveckling genom innovation och miljödriven näringslivsutveckling, säger Jenny Lundström, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd: 070 – 399 24 93

Anna-Lena Jansson, utvecklingschef: 0722 – 23 39 14

Läs mer om besluten från den regionala utvecklingsnämnden i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Ladda ner bild