Allt klart för ny bussdepå i Fyrislund

2017-10-20 Pressmeddelande

Idag fredag skrevs avtalet på för den nya stadsbussdepån i Fyrislund. Hösten 2019 ska den nya toppmoderna bussdepån stå klar. Byggstart av själva byggnaderna blir i oktober-november 2017 (markarbeten påbörjades redan i maj).

 

I husentreprenaden ingår byggnation av verkstads- och administrationsbyggnad, servicehall, förråd, miljöstationer, biogasbyggnad och ramper för bussuppställning med tankutrustning. Här ingår även teknisk utrustning som tvättanläggning, lackbox, pelarlyfter, smörjgrop med mera.

Tomten i Fyrislund är cirka 63 000 kvadratmeter stor, den asfalterade ytan kommer att uppgå till cirka 40 000 kvadratmeter. Själva byggnadsarean blir cirka 10 000 kvadratmeter. Byggnaden får ett så kallat sedumtak, alltså ett ”grönt tak” med vegetation.

Vinnande anbudsgivare blev Hent Sverige, som lämnade ett pris om 454 miljoner kronor. I detta pris ingår en del i själva markentreprenaden. Kostnaderna för byggnaderna blir cirka 401 miljoner kronor. Det är cirka 40 miljoner kronor lägre än kalkylerad budget.

- Jag är väldigt nöjd med att vi har kunnat landa det här avtalet. Genom aktivt arbete inför upphandling och tydlig konkurrensutsättning har vi i mark- och husentreprenad lyckats sänka kostnaderna med mellan 40 och 60 miljoner kronor. Det här arbete kommer också att fortsätta under projektet. Vi vill samtidigt hälsa en ny aktör välkommen till Uppsalamarknaden, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

För mer information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden: 070 – 763 40 71

Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör Fastighet- och service: 018 – 617 66 00

 

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19