Allt klart för ny vårdcentral i Almunge

2017-10-05 Pressmeddelande
Skiss på kommande vårdcentral i Almunge

Skiss på kommande vårdcentral i Almunge

Nu är allt klart för en ny vårdcentral i Almunge. Den totala investeringskostnaden, inklusive bland annat förstudien, beräknas till 46 miljoner kronor. Entreprenaden har tilldelats Ekman & Angerstig AB (EAAB).

Den nya vårdcentralen ersätter de nuvarande mottagningarna i Länna och Knutby, som har slitna lokaler som inte är ändamålsenliga. Placeringen blir längs väg 273 bredvid Almunge skola, med busshållplats i direkt anslutning. Region Uppsala äger själva marken som vårdcentralen kommer att stå på.

Vårdcentralen blir cirka 1000 kvadratmeter stor och kommer uppföras i en stil som harmonierar på ett bra sätt med Almunges kulturmiljö.

Det var vid sitt sammanträde under onsdagen som fastighets- och servicenämnden beslöt att omdisponera medel så att ytterligare 7 miljoner kronor tillförs bygget av en ny vårdcentral.

- Det är mycket positivt att vi är på gång med vårdcentral i Almunge, den bidrar till lokalsamhällets utveckling inom vård och hälsa. Vårdcentralen kommer också att ha bra lokaler med ett centralt läge i Almunge med nära anslutning till kommunikationer, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen

Entreprenaden för bygget har tilldelats Ekman & Angerstig AB (EAAB). Upphandlingsbeslutet kan komma att bli föremål för överprövning. Den årliga hyreskostnaden för primärvården beräknas till tre miljoner kronor.

För mer information:

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 076 – 495 03 11

Johan Edstav (MP), ordförande fastighets- och servicenämnden: 070 – 611 00 77

Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör: 072 – 141 00 60

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Skiss på kommande vårdcentral i Almunge

Skiss på kommande vårdcentral i Almunge

Ladda ner bild