Beslut om nya UL-biljetter från 9 januari 2018

2017-10-09 Pressmeddelande

UL-trafiken får en ny 90-dagarsbiljett, en sommarbiljett och en 30-dagars lågtrafikbiljett från 9 januari 2018. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet i dag 9 oktober.

– Den nya 90-dagarsbiljetten och sommarbiljetten gör det både enklare och billigare för de som planerar sitt resande för längre perioder än 30 dagar, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Med lågtrafikbiljetten erbjuder vi möjlighet att resa till ett lägre pris för alla som kan planera sina kollektivtrafikresor till tider när det finns gott om plats. På så sätt hoppas vi kunna locka fler resenärer till buss- och tågavgångar utanför rusningstid, säger Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Den nya sommarbiljetten gäller juni, juli och augusti. Sedan tidigare finns sommarbiljett för ungdomar men från sommaren 2018 finns den även för vuxna och pensionärer.

De nya biljetterna har följande priser:

  • 90-dagarsbiljetten finns för vuxna 2 270 kr och pensionärer 1 510 kr. Jämfört med vanliga 30-dagaresbiljetter är det 10 procent lägre.
  • 30-dagarsbiljett för lågtrafik ska kosta 505 kr och gäller vardagar före kl 06.00, mellan kl 09.00-15.00 och efter kl 19.00, samt hela lördagar och söndagar.
  • Sommarbiljetten för juni, juli och augusti ska kosta 1 680 kr för vuxen, 1 060 kr för pensionär vilket motsvarar priset för två 30-dagarsbiljetter. Sommarbiljetten för ungdom kostar 800 kr.

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 11 september fattades beslut om priser för övriga UL-biljetter och sedan tidigare har regionfullmäktige beslutat att priset för den vanliga 30-dagarsbiljetten ska vara 840 kr vilket är en höjning med 45 kr och förköpt enkelbiljett för vuxen ska kosta 30 kr per zon, det vill säga två kronor mer än i dag. Biljett som köps med reskassa ska kosta 23 kr per zon, en krona mer än i dag.

Den kompletta prislistan som gäller från 9 januari 2018 finns på ul.se

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-399 24 93

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51