Fem hållplatser i Uppsala tillbaka 10 december

2017-10-20 Pressmeddelande

Fem hållplatser återkommer 10 december i linjenätet för stadsbusstrafiken i Uppsala. Det är resultatet av en första utvärdering som UL gjort av nya linjenätet.

– Den första utvärderingen av nya busslinjenätet i Uppsala som UL gjort har visat att det finns skäl att återinrätta fem av de hållplatser som helt eller delvis drogs in när vi startade nya linjenätet, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Två månader är ganska kort tid för att samla uppgifter för en utvärdering men vi kan redan nu se att det finns skäl för att återinrätta fem hållplatser från tidtabellskiftet 10 december, säger Johan Wadman, trafikdirektör för Kollektivtrafikförvaltningen UL.

– Det nya linjenätet som har tagits fram i samverkan med Uppsalaborna var en stor förändring och då är det inte konstigt att allt inte är perfekt från början. Nu gör vi en del förändringar från 10 december. UL har tagit emot en hel del önskemål från resenärer om att fler hållplatser ska återinrättas men för de fem hållplatser som vi nu har beslutat att återinrätta finns det särskilda skäl, säger Bertil Kinnunen.

De fem hållplatserna är:

  • Seminariegatan återinrättas därför att en av de närmaste hållplatserna, Gimogatan, bara trafikeras i en riktning på grund av husbygge. Hållplatsen trafikeras av linje 1 och 10.
  • Gatstenen återinrättas därför att området upplevs som mycket otryggt, många människor bor i anslutning till hållplatsen och gångväg finns bara på en sida av Stenhagsvägen för att ta sig till närmaste hållplats. Hållplatsen trafikeras av linje 5 och 12.
  • Sommarro i riktning mot Eriksberg och Gottsunda återinrättas därför att avståndet är för långt till de närmaste hållplatserna i riktningen. Samtidigt namnändras hållplatsen vid Lindsbergsgatan till Lindsbergsgatan. Hållplatserna trafikeras av linje 2, 7 och 12.
  • Jenny Linds väg återinrättas därför att området upplevs som otryggt och att det saknas bra gångbana till och från närmaste hållplats. Hållplatsen trafikeras av linje 3 och 4.
  • Svankärrsvägen återinrättas med båda riktningarna i anslutning till korsningen mellan Rosenvägen och Svankärrsvägen därför att det i dag är lång mellan hållplatslägena som hör till samma hållplats. Linje 8 trafikerar hållplatsen norrut och linje 11 trafikerar hållplatsen söderut mot City och för att möjliggöra för resenärer att ta den buss som kommer först behöver båda riktningarnas hållplatsläge vara närmare varandra än i dag.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Johan Wadman, trafikdirektör UL, 070-399 24 93

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51