​Innovation Akademiska får höjt anslag för att utveckla digitala tjänster och innovation i primärvården

2017-10-09 Pressmeddelande

Anslaget till Innovation Akademiska utökas med en miljon kronor om året från 2018, efter beslut i sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen. Pengarna är öronmärkta för dels att utveckla digitala tjänster, dels att stödja primärvården med innovativ utveckling.

Innovation Akademiska är en enhet vid Akademiska sjukhuset som stöttar sjukvårdspersonal att utveckla produkter och tjänster. Den vänder sig också till företag och innovatörer som behöver en miljö för att kunna utvärdera och testa nya produkter och tjänster, så kallade testbäddar.

Tidigare har verksamheten finansierats med externa projektmedel, men från 2017 får man ett anslag från Region Uppsala på fyra miljoner kronor per år. Nu har man fattat beslut om att skjuta till ytterligare medel, sammanlagt en miljon kronor per år från 2018.

En halv miljon av de extra medlen ska användas till att stödja utvecklingen av digitala tjänster.

– Vi har från politiskt håll varit tydliga med att Region Uppsala ska vara ledande inom e-hälsa och digitalisering. Det är helt nödvändigt att öka takten i utvecklingen om vi ska kunna erbjuda alla invånare i länet nära och tillgänglig vård. Fler vårdbesök skulle kunna bli virtuella. Innovation Akademiska spelar en viktig roll i den utvecklingen, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

En halv miljon kronor avsätts för att Innovation Akademiska ska utveckla testbädd och innovationskapacitet inom primärvården.

– Vi har en snabbt ökande äldre befolkning och det behövs innovation inom primärvården, nya tjänster och produkter för att möta behoven. Innovation Akademiska kan tillsammans med det akademiska primärvårdscentrum som också ska inrättas bli en motor i utvecklingen, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör Akademiska sjukhuset, tel 070-611 08 23

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51