Nu inför Region Uppsala självbetjäningsterminaler på bred front

2017-10-30 Pressmeddelande
Självbejtäningsterminal som används av Region Uppsala.

Självbejtäningsterminal som används av Region Uppsala.

Testerna har varit framgångsrika och nu går Region Uppsala vidare och inför självbetjäningsterminaler på bred front: Akademiska sjukhuset, Primärvården, Hälsa och habilitering samt Lasarettet i Enköping. På en del platser är terminalerna, där patienterna själva registrerar sin ankomst, redan införda.

I en självbetjäningsterminal kan patienten själv registrera sin ankomst, och inom Primärvården även betala antingen med kort eller med faktura. Detta spar tid och skapar ett bättre flöde. Kontanthanteringen försvinner till stor del, liksom manuell hantering av högkostnadskort och frikort (all information finns digitalt lagrad). För de patientgrupper som inte kan använda terminalen, exempelvis asylsökande med LMA-kort, kommer det även fortsättningsvis att gå att anmäla sin ankomst på vanligt sätt i receptionen.

- I dagsläget är det bara inom Primärvården som man inte bara registrerar sin ankomst utan även betalar via terminalen. Det beror på att detta sätt att arbeta förutsätter att man har en enhetstaxa. På exempelvis Akademiska sjukhuset är prislistan idag alltför differentierad, säger Charlotta Gullbrandsson, projektledare för införandet av självbetjäningsterminaler.

Terminalerna finns redan på en del platser och kommer nu att fortsätta att införas på bred front överallt inom Region Uppsala. På Akademiska sjukhuset startar breddinförandet den 13 november, bland annat på urologen och neurologen, och pågår sedan fram till sommaren 2018. Inom Primärvården finns det idag självbetjäningsterminaler på Svartbäckens vårdcentral och Gränbystadens vårdcentral. Tierps vårdcentral inför sin självbetjäningsterminal den 15 november, och därefter följer ungefär en vårdcentral per vecka. Även Hälsa och habilitering och Lasarettet i Enköping inför terminalerna.

- Självbetjäningsautomaterna bidrar med smidigare incheckning och betalning, inte minst då det är många besökare samtidigt. Det ger också mer tid för de som behöver personlig hjälp i receptionen, säger Malena Ranch, ordförande i vårdstyrelsen.

- Nu använder vi modern teknik för att göra det enklare för patienterna och de anställda inom vården. Genom att patienterna själva kan checka in blir patientflödena smidigare samtidigt som patientsäkerheten ökar, säger Vivianne Macdisi, ordförande i sjukhusstyrelsen.

För mer information:

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 0764 – 95 03 11

Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen: 070 – 890 81 55

Charlotta Gullbrandsson, projektledare: 070 – 373 92 64

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Självbejtäningsterminal som används av Region Uppsala.

Självbejtäningsterminal som används av Region Uppsala.

Ladda ner bild