Ny etapp av väg 288 invigd

2017-10-18 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Idag onsdag invigdes ytterligare en etapp av väg 288, nu sträckan Alunda – Gimo. De genomförda åtgärderna innebär att trafiken löper både snabbare och säkrare. Invigningen av denna den tredje etappen innebär att Region Uppsala hittills, via länstransportplanen, satsat cirka 850 miljoner kronor på väg 288.

 

Sträckan Gimo-Alunda är den tredje etappen av utbyggnaden av väg 288 mellan Uppsala och Östhammar. Den första etappen, Jälla-Hov påbörjades 2010 och invigdes i hela sin sträckning hösten 2013. Därpå följde etappen Hov-Alunda, som stod färdig hösten 2015. Och nu är det alltså dags för etappen Gimo-Alunda. Vägen är därmed ombyggd till mötesfri landsväg med 100-standard på en sträcka av cirka 4 mil, där mellan 4 000 och 9 000 fordon passerar varje dygn.

Under åren 2010-2017 har Region Uppsala genom länstransportplanen satsat cirka 850 miljoner kronor på väg 288. Det motsvarar ungefär tre fjärdedelar av de medel som stått till förfogande för investeringar genom länstransportplanen under dessa år och drygt hälften av länstransportplanens samlade medel under hela dess tolvårsperiod.

Längs stora delar av vägen har också separata gång- och cykelvägar byggts, eller så har befintliga vägar åtgärdats för att kunna nyttjas för gående och cyklister. På sträckan har också busshållplatser byggts om och tillgänglighetsanpassats.

- Det är mycket positivt att vi nu genom uppgradering av vägsträckan Alunda-Gimo säkerställer en säkrare väg, vilket bidrar till bättre förutsättningar för Östhammar. Det är ett av länets viktigaste kollektivtrafikstråk och åtgärder har genomförts längs vägsträckan för att främja kollektivtrafik, säger Jenny Lundström, ordförande i regionala utvecklingsnämnden

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd: 070 – 399 24 93

Ola Kahlström, utvecklingsstrateg Region Uppsala: 070 – 698 21 66

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Ladda ner bild