​Region Uppsala startar akademiskt primärvårdscentrum

2017-10-05 Pressmeddelande

Region Uppsala ska inrätta ett akademiskt primärvårdscentrum. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

– Vi vill utveckla och stärka primärvården genom att öka samarbetet med bland annat universitetet, säger vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP).

Det akademiska primärvårdscentrumet ska omfatta all primärvård i länet som Region Uppsala ansvarar för, oavsett finansiering eller driftsform.

– Det handlar ytterst handlar om att individen ska få vård av hög kvalitet. Genom akademiskt primärvårdscentrum främjar vi intresset att arbeta inom primärvården med ökade möjlighet att föra ut de senaste forskningsrönen och omsätta dem i praktiken, säger Malena Ranch.

Till det akademiska primärvårdscentrumet kommer det att kopplas vårdcentraler, som kallas ”akademiska vårdcentraler”. Dessa har i grunden samma uppdrag som övriga vårdcentraler, med listade patienter och ersättningssystem. Utöver detta har de också ett uppdrag att knyta samman den kliniska forskningen, utvecklingen och utbildningen med vardagen på vårdcentralerna. I ett första steg inrättas två akademiska vårdcentraler, men senare ska alla vårdcentraler kunna ansöka om att bli en akademisk vårdcentral. De akademiska vårdcentralerna ska också ha andra vårdcentraler inom ett geografiskt närområde knutna till sig i ett nätverk.

Vårdstyrelsen gav t f primärvårdsdirektören i uppdrag att starta det akademiska primärvårdscentrum i samråd med berörda aktörer, bland annat Uppsala universitet, med start 2018. För hösten 2017 sätts 320 000 kronor av för ändamålet och för 2018 5 miljoner kronor.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Sofia Kialt, utvecklingsstrateg, hälso- och sjukvårdsavdelningen, tel 076-125 94 79

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat

Uppsnabbat vårdstyrelsen 5 oktober

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51