​Startdatum satt för årets influensavaccinationer

2017-10-19 Pressmeddelande
Mats Ericsson, smittskyddsläkare

Mats Ericsson, smittskyddsläkare

Från den 7 november kan riskgrupper vaccinera sig mot säsongsinfluensa.

Smittskyddsläkaren i Uppsala län, Mats Ericsson, uppmanar alla som ingår i riskgrupperna, bland annat de som är 65 år och äldre, att nappa på erbjudandet om gratis vaccination.

– Influensa är en allvarlig sjukdom, som kan vara livshotande om man är i riskgruppen. Det är dumt att chansa, nu när det finns ett bra skydd, säger Mats Ericsson.

Uppsala län har i flera år legat sämre till än resten av landet när det gäller att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Förra året gjorde man en vykortskampanj riktad till alla länsinvånare över 65 år.

– Vi fick något fler som vaccinerade sig jämfört med året innan, men fortfarande är det på en alldeles för låg nivå. Bara 43 procent vaccinerade sig. Vi hoppas kunna öka den andelen, säger Mats Ericsson.

Vykortskampanjen som riktas mot den äldre befolkningen kommer nu att upprepas.

För den som ingår i en riskgrupp är influensavaccinationen gratis. Förutom alla som är över 65 år gäller det också bland annat gravida kvinnor i senare delen av graviditeten, barn med flerfunktionshinder samt vuxna och barn med vissa diagnoser som hjärt- och lungsjukdom, kraftigt nedsatt immunförsvar och svår astma.

Det har förekommit att vaccinatörer har föreslagit att man ska två sprutor eller påbörja vaccinationen före den officiella vaccinationsstarten. Smittskyddsläkaren avråder från detta.

– Det finns inga bevis för att man får bättre skydd mot influensa genom att vaccinera sig flera gånger under säsongen. Och om man gör detta så är det stor risk att man inte tar en ytterligare spruta vilket är viktigt för att vara säker på att skyddet mot influensa finns kvar under hela influensasäsongen. Börjar man vaccinera för tidigt kan verkan bli sämre mot slutet av influensasäsongen, säger Mats Ericsson. 

Region Uppsala följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Det innebär att alla i riskgrupperna rekommenderas att ta en enda influensavaccination, med start den 7 november. Personer som inte tillhör någon riskgrupp är också välkomna att vaccinera sig, men betalar då en avgift.

För att få vaccinera sig kan man kontakta sin vårdcentral, ringa 1177 eller vända sig till en vaccinationsbyrå. Flera mottagningar har tider för drop-in.

Läs mer:
Information på 1177 Vårdguiden om vaccination mot influensa

Ytterligare information:
Helena Palmgren, bitr smittskyddsläkare, tel 073-886 49 75

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Mats Ericsson, smittskyddsläkare

Mats Ericsson, smittskyddsläkare

Ladda ner bild