Nu uppgraderas journalsystemet Cosmic

2017-09-25 Pressmeddelande

Den 2 oktober uppgraderas det journalsystem som Region Uppsala använder sig av, Cosmic. Uppgraderingen är den största någonsin och då det blir ett nytt gränssnitt för användarna kan det upplevas som att ett helt nytt journalsystem har införts. Uppgraderingen är nödvändig för den framtida utvecklingen av journalsystemet och integreringen med andra system som används, så som Orbit, verktyget för operationsplanering.

Som alla andra uppgraderingar kan det upplevas som mer tungrott till en början. Det nya gränssnittet innebär exempelvis att den läkare som ska skriva ut ett recept inte längre kan fylla i uppgifterna på precis samma sätt som förr. Därför måste alla som ska använda nya Cosmic gå en utbildning (som främst sker genom så kallad e-learning, självstudier via nätet).

- Det är däremot helt nödvändigt för oss att genomföra denna uppgradering. Vi behöver en ny teknisk plattform för att klara av framtidens krav, och det nya systemet kommer att kunna integreras med andra system inom vården. Det kommer i framtiden också att bli mycket lättare att söka och filtrera information i journalsystemet, i och med denna uppgradering. Inledningsvis finns det dock en risk att exempelvis ett läkarbesök tar något längre tid, i samband med sådant som att läkemedelslistan ska uppdateras, framhåller Erik Sköldenberg, som själv är läkare och därtill objektägare för Cosmic.

För patienten innebär uppgraderingen i förlängningen att de får nya möjligheter. De kan exempelvis se var i systemet deras remiss befinner sig, och lättare styra över vilka inom vården som ska kunna se deras journal.

För mer information:

Erik Sköldenberg, sektionschef barnkirurgi Akademiska sjukhuset och objektägare för Cosmic: 018 – 611 59 02

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19