Nya biljetter och ändrade UL-priser från 9 januari 2018

2017-09-04 Pressmeddelande

En ny 90-dagarsbiljett, sommarbiljett och en 30-dagars lågprisbiljett. Det är nyheter som kollektivtrafiknämnden ska fatta beslut om vid sammanträdet 11 september tillsammans med förslaget till ändrade biljettpriser från 9 januari 2018.

– I förslaget till ny prislista för UL-biljetter finns nya biljettyper samt både sänkningar och höjningar av priser, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

90-dagarsbiljetten finns för vuxna och pensionärer. Priset föreslås bli 2 270 kr för vuxen och 1 510 kr för pensionär, det vill säga 10 procent lägre än tre 30-dagarsbiljetter.

Sommarbiljetten föreslås gälla i tre månader och prismässigt motsvara två 30-dagarsbiljetter. Det nya är att sommarbiljetten införs för vuxna och pensionärer. Sedan tidigare finns sommarbiljett för ungdomar.

En 30-dagarsbiljett för resor i lågtrafik föreslås gälla vardagar före kl 06.00, mellan kl 09.00-15.00 och efter kl 19.00, samt hela lördagar och söndagar. Lågtrafikbiljetten föreslås kosta 505 kr.

Under 2016 introducerades en 24-timmarsbiljett och priset föreslås sänkas så att det motsvarar priset för tre och en halv enkelbiljett med reskassa.

Vid regionfullmäktiges sammanträde i juni beslutades om budget för 2018. För kollektivtrafiken innebar beslutet att 30-dagarsbiljetten ska kosta 840 kr vilket är en höjning med 45 kr och förköpt enkelbiljett för vuxen ska kosta 30 kr per zon, det vill säga två kronor mer än i dag. Biljett som köps med reskassa ska enligt samma beslut kosta 23 kr per zon, en krona mer än i dag.

Med utgångspunkt från fullmäktiges beslut ska nu kollektivtrafiknämnden fatta beslut om den kompletta prislistan som ska gälla från 9 januari 2018.

– De satsningar som vi genomförde under 2017 och ambitionen är att fortsätta utveckla kollektivtrafiken i länet innebär ökade kostnader. Under 2018 bidrar Region Uppsala med drygt en miljard i form av skattemedel och det täcker cirka hälften av kollektivtrafikens kostnader. Den andra halvan behöver vi ta in via biljettintäkter och för att klara det behöver vi höja biljettpriserna, säger Bertil Kinnunen.

Under 2017 har flera satsningar genomförts exempelvis nya stadsbusslinjenätet i Uppsala, satsning på bättre busstrafik i stråket Uppsala – Östhammar och Grillby – Enköping samt flera tåg som gjort det möjligt att sätta in en ny tur i vardera riktning med Upptåget på sträckan Uppsala – Sala samt dubbelkoppla tåg på sträckan Gävle – Tierp – Uppsala.

- Om vi inte ökar intäkterna till kollektivtrafiken är alternativet att minska kostnaderna och det innebär neddragningar i trafiken vilket i sin tur skulle få en rad negativa konsekvenser, inte minst för miljön, säger Bertil Kinnunen.

Den kompletta prislistan som föreslås gälla från 9 januari 2018 finns på ul.se

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51