Ytterligare ett steg mot nya tåg i Upptågstrafiken

2017-09-27 Pressmeddelande

Det behövs nya större tåg till Upptågstrafiken. Ett viktigt steg är beslut om de ekonomiska ramarna och den fortsatta processen. Därför är beslutet om borgensåtagande som Regionfullmäktige fattade vid sammanträdet i dag 27 september viktigt för det fortsatta arbetet.

– Det är mycket glädjande att Regionfullmäktige fattat det avgörande beslutet för att Regionstyrelsen och Kollektivtrafikförvaltningen UL ska kunna gå vidare och arbeta fram en konkret beställning av nya tåg, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Resandet med Upptåget ökar och det är trångt på tågen särskilt under morgonrusningen. Prognoser pekar på att resandeutvecklingen kan fortsätta. Med nya större tåg kan vi erbjuda sittplats i betydligt högre grad under rusningstrafik än i dag, säger Bertil Kinnunen.

Dagens beslut innebär att Region Uppsala sätter ett borgenstak på drygt 2,2 miljarder kr för att kunna avropa maximalt upp till 16 tåg inklusive viktiga reservdelar. Borgensåtagandet aktiveras i den takt som tågen beställs.

Fullmäktiges beslut innehåller också ett uppdrag till Regionstyrelsen att teckna avtal med AB Transitio om åtta tåg. När det första nya tåget kan sättas i UL-trafik är inte klart men Kollektivtrafikförvaltningen ska prioritera arbetet med att ta fram alla underlag för att Regionstyrelsen så snart som möjligt ska kunna teckna avtal med AB Transitio.

Tågen är av fabrikat Stadler Dosto ER 1 och tillverkas i Schweiz. Det är dubbeldäckartåg med fyra vagnar och varje tåg har 357 sittplatser vilket ska jämföras med dagens tåg som har 170 sittplatser.

För cirka två år sedan inleddes arbetet med att Kollektivtrafiknämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda hur tåg för Upptågstrafiken långsiktigt ska säkerställas. Det arbetet har nu lett fram till beslutet i Regionfullmäktige vilket ger förutsättningar för att Regionstyrelsen och Kollektivtrafikförvaltningen kan arbeta konkret med underlag för en beställning av tåg.

Fakta: AB Transitio ägs gemensamt av 20 landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter i Sverige och har som uppdrag att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51