65 miljoner satsas på sjukvårdspersonalen

2018-04-24 Pressmeddelande

Sjukvården i Uppsala län förstärks med 65 miljoner kronor. Pengarna ska gå till olika satsningar på personalen. Det beslutet fattade regionstyrelsen idag vid sitt sammanträde. Satsningen finansieras genom riktade statsbidrag, den så kallade professionsmiljarden respektive personalmiljarderna.

Satsningen ska användas till att öka bemanningen, avlasta sjukvårdspersonal från administration och för att förbättra arbetsvillkoren. Cirka elva miljoner går till att finansiera utbildningsplatser så att sjuksköterskor kan läsa till specialistsjuksköterskor, med bibehållen lön under studietiden. Tio miljoner kronor ska gå till aktiviteter och projekt inom e-hälsoområdet.

Frånsett studielön under vidareutbildning ska insatserna inom kompetensförsörjning bland annat gå till förstärkt yrkesintroduktion, handledning, bemanning och schemaläggning, kringresurser för att avlasta patientnära yrkeskategorier, insatser för att höja utlandsutbildades kompetens och organisation av korttidsbemanning.

- Det har under många år satsats för lite på vården. Det finns inga genvägar till en trygg och tillgänglig vård, och personalen är vår viktigaste tillgång. För att korta vårdköerna måste vi prioritera vårdpersonalen framför stora skattesänkningar, säger Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande.

Satsningen finansieras alltså genom riktade statsbidrag, den så kallade professionsmiljarden respektive personalmiljarderna.

För mer information:

Börje Wennberg (S), ordförande regionstyrelsen: 070 – 634 82 14

Eva Wikström, HR-direktör Region Uppsala: 070 – 611 02 99

Läs mer om de beslut som regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19