Fler patienter får trycksår – nu vidtas åtgärder

2018-04-19 Pressmeddelande
Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Andelen patienter som drabbas av trycksår när de ligger inne för behandling ökar. Det visar en ny mätning som presenteras idag av Sveriges kommuner och landsting.

 

– Vi ser mycket allvarligt på utvecklingen och kommer att arbeta för att vända den snarast. Ingen patient ska behöva få sår för att man ligger på sjukhus, säger Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

 

Mätningen genomfördes som en så kallad punktprevalensmätning, då man under en viss dag, undersöker hur många av de inneliggande patienterna över 18 år som har trycksår. I Region Uppsala var andelen vid undersökningstillfället 23,4 procent, vilket är en kraftig försämring jämfört med 2017, då andelen var 15,7 procent. Genomsnittet i riket i den senaste mätningen var 14,1 procent.

– Mätningen ger en ögonblicksbild, vilket innebär att det kan finnas inslag av slump. Men trenden är tydlig och andelen är oroande hög, säger Inge Bruce, chefsläkare vid Regionkontoret.

Mer än hälften av de registrerade trycksåren var av kategori 1, den lägsta allvarlighetsgraden.

– Det innebär att påverkan är liten, till exempel att man ser en rodnad. Men det är ändå tecken på att det finns problem som måste tas på allvar. Det måste finnas en plan för patienter i riskzonen, så att de till exempel kontrolleras med jämna mellanrum, får särskilda madrasser och hjälp att vända sig vid behov. Annars kan det utvecklas till något värre, säger Inge Bruce.

Akademiska sjukhuset var den sjukvårdsinrättning i länet som hade den högsta förekomsten av trycksår, sammanlagt 25,1 procent eller var fjärde inneliggande patient i vuxen ålder. 11,4 procent av patienterna hade trycksår av allvarlighetsgrad 2-4. Vid Lasarettet i Enköping hade 9,1 procent av patienterna trycksår och 6,8 procent av patienterna trycksår av grad 2-4.Vid Närvårdsavdelningen var siffran 9,1 respektive 1,0 procent.

– Vi arbetar hela tiden för att förebygga trycksår och kommer nu att intensifiera arbetet. Vi har en åtgärdsplan för att minska andelen trycksår. Bland annat kommer vi att göra trycksårsronder och genomföra utbildningsinsatser, säger Marie Sjödin, chefssjuksköterska vid Akademiska sjukhuset.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Himmelsköld välkomnar de initiativ som tagits på Akademiska sjukhuset.

– Att förbättra patientsäkerheten är prioriterad uppgift för Region Uppsala och det finns politiskt beslutade mål för att förekomsten av trycksår ska minska. Nu måste vi följa upp varför det går åt fel håll och se till att verksamheten har rätt förutsättningar för att vända detta, säger Åsa Himmelsköld.

Resultat från 2018 års punktprevalensmätning, sammanställning av SKL

Ytterligare information:
Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 072-141 49 54
Inge Bruce, chefsläkare Regionkontoret, tel 070-611 06 58
Marie Sjödin, chefssjuksköterska Akademiska sjukhuset, tel 018-611 18 30

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Ladda ner bild