Flogsta vårdcentral flyttar till Gottsunda

2018-04-20 Pressmeddelande

All verksamhet vid Flogsta vårdcentral kommer att flyttas tillfälligt till lokaler i Gottsunda. Datumet är inte fastställt, men flytten ska göras skyndsamt. Orsaken är problem med inomhusmiljön, som har lett till att ett flertal medarbetare idag är sjukskrivna.

 

­– Vi beklagar att de listade patienterna nu kan få längre till sin vårdcentral, men vi måste sätta både patienternas och personalens hälsa främst, säger Tord Jansson, planerings- och försörjningschef för Region Uppsalas primärvård.

 

Verksamheten vid Flogsta vårdcentral tillhandahåller primärvård för drygt 13 000 invånare och har ett 60-tal medarbetare. De nuvarande lokalerna har haft återkommande problem med inomhusmiljön under en följd av år, med mögel, fukt och skadliga ämnen i luften. Åtgärder har vidtagits vid flera tillfällen och för drygt 10 år sedan var vårdcentralen evakuerad. På senare tid har problemen förvärrats, vilket har lett till sjukskrivningar och uppsägningar bland personalen. I mars lämnade huvudskyddsombudet ett föreläggande där man begärde en handlingsplan, som nu har tagits fram.

– Fastighetsägaren som vi hyr lokalen av har haft planera på att renovera, men vi kan inte invänta detta. Vi har nått vägs ände och måste evakuera så fort det är praktiskt möjligt, säger Tord Jansson.

Förutsatt att Region Uppsala och fastighetsägaren kan komma överens, kommer Flogsta vårdcentral att tillfälligt att inrymmas i lokaler i anslutning till Gottsunda centrum, där Gottsunda vårdcentral tidigare låg. När avtalet är klart behöver lokalerna ses över och ställas i ordning för den utlokaliserade vårdcentralen. Det är ännu inte klart hur lång tid detta kommer att ta.

Flogsta vårdcentral håller fortsatt öppet som vanligt fram till flytten. Personalsituationen, med sjukskrivningar och vakanser, medför att tillgången till besökstider kan vara något begränsad.

– Som patient kan det vara bra att känna till att man har rätt att söka vård vid vilken vårdcentral man vill, oavsett var man är listad. Vi tar självklart emot så många vi kan, även under flyttperioden, men det finns också flera andra vårdcentraler i närheten som man kan vända sig till, både Region Uppsalas egna och privata, säger Tord Jansson.

Ytterligare information:
Tord Jansson, planerings- och försörjningschef, Primärvård, Hälsa och habilitering, tel 070-611 26 76

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51