Regeringens vårbudget ger 15 miljoner till förbättrad tillgänglighet i vården

2018-04-13 Pressmeddelande

Regeringen kommer att lägga totalt 400 miljoner kronor på att förbättra tillgängligheten i förslaget till vårändringsbudget, som presenteras inom kort. Det beskedet lämnades idag. För Region Uppsalas del innebär det ett tillskott på 15 miljoner kronor för 2018.

­ – Att korta vårdköerna och ge trygg vård i hela länet är Region Uppsalas viktigaste uppgift. Det finns ingen enkel genväg för att fixa vårdens problem. Det kommer att krävas mer resurser och vi välkomnar alla steg som tas i rätt riktning, säger Börje Wennberg (S), ordförande för regionstyrelsen.

Beslutet om regeringens tilläggsbudget fattas av riksdagen i juni. Medlen fördelas mellan landstingen och regionerna utifrån folkmängd. Region Uppsala kommer under våren att ta ställning till hur pengarna ska fördelas inom verksamheten.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), ordförande regionstyrelsen, tel 070-634 82 14

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51